Wezwać lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem lub lekarza pogotowia, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Po wystawieniu aktu zgonu należy zadbać aby osobę zmarłą przewieźć do chłodni, w tym celu wystarczy zadzwonić do zakładu pogrzebowego Kalia pod numer tel 696-755-755 pracujemy 24h 7 dni w tygodniu. Po przyjęciu zgłoszenia pracownicy zakładu jada pod wskazany adres w celu odebrania zwłok i przewiezienia do chłodni.

Jeśli zdecydują się państwo aby nasz Zakład przeprowadził ceremonie pogrzebową, w tym celu należy udać się do naszego biura które znajduje się na Pl. Niepodległości 26 w Nowym Tomyślu w celu wybrania trumny bądź urn oraz uzgodnienie a wszelkich formalności.

W tym celu należy zabrać ze sobą do biura:

 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby składającej zlecenie a zarazem organizującej pogrzeb
 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza, bądź akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
 • legitymację ZUS, KRUS Emeryta-rencisty, lub zaświadczenie z pracy (jeśli chcą Państwo aby nasz Zakład załatwił wszelkie formalności związane z wyplata zasiłku pogrzebowego).

Odebrać kartę zgonu ze szpitala
Wraz z kartą zgonu oraz dowodem osobistym Zmarłego konieczne jest, aby udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu, w którym nastąpił zgon.

Następnie udać się do Zakładu Pogrzebowego Kalia na Pl. Niepodległości 26. W przypadku kiedy biuro jest zamknięte prosimy o kontakt pod numerem całodobowym 696-755-755

Na miejscu zostanie ustalony termin odbioru ciała ze szpitala oraz wszelkie formalności.

W tym celu należy zabrać ze sobą do biura:

 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby składającej zlecenie a zarazem organizującej pogrzeb
 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza, bądź akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
 • legitymację ZUS, KRUS Emeryta-rencisty, lub zaświadczenie z pracy(jeśli chcą Państwo , aby nasz Zakład załatwił wszelkie formalności związane z wyplata zasiłku pogrzebowego).

Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku, lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się na wniosek właściwego organu – prokuratora do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu.

Organizowanie i opłacenie tego przewozu należy do zadań powiatu.

Przewoźnicy nie maja prawa pobierać jakichkolwiek opłat od rodziny osoby zmarłej z tytułu przewozu zwłok z miejsca wskazanego przez prokuratora do zakładu medycyny sądowej, gdyż są opłacani przez dany powiat.

Należy uzyskać zgodę na wydanie ciała, podpisaną przez prokuratora rejonowego wg miejsca zdarzenia. Zgoda ta jest konieczna do wydania ciała z Zakładu Medycyny Sądowej.

Kiedy zostanie wydanie karta zgonu należy udać się do Zakładu Pogrzebowego w celu omówienia szczegółów ceremonii pogrzebowej.

Do biura należy zabrać:

 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby składającej zlecenie a zarazem organizującej pogrzeb
 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza, bądź akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
 • legitymację ZUS, KRUS Emeryta-rencisty, lub zaświadczenie z pracy(jeśli chcą Państwo aby nasz Zakład załatwił wszelkie formalności związane z wyplata zasiłku pogrzebowego).

Wezwać lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem lub lekarza pogotowia, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Po wystawieniu aktu zgonu należy zadbać aby osobę zmarłą przewieźć do chłodni, w tym celu wystarczy zadzwonić do zakładu pogrzebowego Kalia pod numer tel 696-755-755 pracujemy 24h 7 dni w tygodniu. Po przyjęciu zgłoszenia pracownicy zakładu jada pod wskazany adres w celu odebrania zwłok i przewiezienia do chłodni.

Jeśli zdecydują się państwo aby nasz Zakład przeprowadził ceremonie pogrzebową, w tym celu należy udać się do naszego biura które znajduje się na Pl. Niepodległości 26 w Nowym Tomyślu w celu wybrania trumny bądź urn oraz uzgodnienie a wszelkich formalności.

W tym celu należy zabrać ze sobą do biura:

 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby składającej zlecenie a zarazem organizującej pogrzeb
 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza, bądź akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
 • legitymację ZUS, KRUS Emeryta-rencisty, lub zaświadczenie z pracy (jeśli chcą Państwo aby nasz Zakład załatwił wszelkie formalności związane z wyplata zasiłku pogrzebowego).

Dokumenty które należy ze sobą zabrać:

 • dowód osobisty osoby zamawiającej ceremonie pogrzebową
 • dowód osobisty osoby zmarłej ( jeśli został zwrócony prze USC)
 • akt zgonu

Mogą być potrzebne także inne dokumenty jednakże zależne to jest od usług, które wybierze rodzina.

 • karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez służbę zdrowia
 • dowód osobisty osoby zmarłej (w przypadku cudzoziemca – paszport),
 • podanie o wydanie aktu zgonu ( aktualnie – od Stycznia 2015r wydawany bezpłatnie jest tylko jeden akt zgonu )
 • w przypadku śmierci mężczyzn do 50 roku życia: książeczka wojskowa, (w przypadku braku możliwości jej dostarczenia konieczne jest wypełnienia odpowiedniego oświadczenia)
 • w przypadku śmierci dziecka: odpis aktu urodzenia.

Osoba zgłaszająca zgon powinna przedstawić swój dowód osobisty. Po rejestracji śmierci otrzymuje się bezpłatnie od Stycznia 2015r. tylko jeden akt zgonu !!!