Zasiłki ZUS/KRUS

Śmierć bliskiej osoby to ciężkie i bardzo bolesne przeżycie, dlatego w tak trudnych chwilach staramy się pomóc. Z ceremonia pogrzebowa wiąże się wiele trudności, próbując im sprostać, udostępniamy Państwu narzędzia finansowe, umożliwiające organizację godnego pochówku mimo braku gotówki, bez konieczności pośpiesznego dokonywania formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kredyty pogrzebowe

Oferujemy kredytowanie kosztów pogrzebu w maksymalnej wysokości do 4000,00 zł. Warunkiem uzyskania pożyczki jest okazanie dowodu osobistego oraz prawo do zwrotu poniesionych kosztów organizacji pochówku z ZUS lub KRUS (prawo takie posiadają osoby spokrewnione z osobą zmarłą). Rozwiązanie to kierujemy przede wszystkim do osób, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy nie tylko z tytułu  renty/emerytury. Nasza oferta to doraźne narzędzie, które pozwala Państwu skupić się na godnym pożegnaniu bliskiej osoby. Zakład Pogrzebowy Kalia zajmuje się bezpłatnie wszelkimi formalnościami dotyczącymi wypłaty zasiłku pogrzebowego.

phone-call

Telefon całodobowy

+48 696 755 755